Majitelům, chovatelským stanicím či pořadatelům závodů/výstav
nabízím své služby fotografování psů v exteriéru. 

 

Fotografování v exteriéru